Артикули за сублимация

МОДЕРНИ ФОРМИ И КАЧЕСТВО

Сублимационните артикули могат да бъдат много разнообразни –

мъгове, текстил, керамика и други.

Сублимацията е гъвкав и ефективен метод с огромна цветова вариация, с уникален или персонализиран за клиента дизайн без ограничение в количеството. Ограничение е само това, че артикулите трябва фабрично да са пригодени за този вид печат. Предлагаме бели и цветни мъгове, магически чаши, текстил и други изделия.

Предлаганите от нас сублимационни артикули могат да бъдат с индивидуална кутия. Кутията е важна част от маркетинговото представяне на един продукт, затова е важно да й бъде обърнато внимание.

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags