Печат на ленти за баджове

Лентите за баджове са предимно използвани от компании с многоброен персонал, в рамките на различни типове събития – концерти, конференции, симпозиуми, изложения и други, както и като рекламен носител. Те могат да се ползват и за закачане на ключове, карти за достъп или други информационни носители.

На пръв поглед лентата е незабележим аксесоар, който не представлява голям интерес. От друга страна естеството им на ползване предполага много добра видимост на самата лента, и съответно ценно рекламно поле.

Според материала, тяхната форма, дизайн на печат и тираж, можем да предложим различна технология за брандиране. Лентите се печатат чрез директен и трансферен многоцветен сито печат, цветен и печатан флекс или сублимация.

Предлагаме услугата, като използваме следните технологии:

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags