Печат на плакати, флаери, брошури

Плакатите, брошурите и флаерите са форма на печатна реклама, която води началото си още от късния ХІХ век, като по-сериозно застъпват в рекламната индустрия през ХХ век. Кой не е виждал популярния постер от 1918 г. с чичо Сам, който казва: Искам теб в армията на САЩ! (I want you for U.S. Army!).

Те биват ползвани с рекламна и информативна цел. Повечето компании, които имат за цел да стигнат до възможно най-много хора, активират каналите си за печатна реклама и разпространение. Има и нова вълна в рекламата, която налага избора на по-еко и по-модерния начин за реклама – интернет, и не ползва печатна среда. Това от една страна е изключително важно и полезно за планетата, но до момента не може да достигне ефективността и обхвата на печатната реклама, особено що се отнася до събития или стартиране на нови брандове.

В rewerk.print имаме технологичната възможност да предложим постери, флаери и брошури в малки и големи тиражи според нуждите на клиента, включително и единични бройки.

Технологиите, които ползваме в този случай са офсетов печат, дигитален офсет, сито печат или печат на ролни широкоформатни машини.

Предлагаме услугата, като използваме следните технологии:

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags