Печат върху табелки и панели

Информационните табели се използват за вътрешно и външно обозначаване на правила, забрани, за означаване на пътища, посоки, имена на населени места и различни сервизни или индивидуални помещения. Също така те се ползват в музеи, изложбени зали, улици, и още множество места.

Техническите панели се поставят върху разнообразни устройства, машини, апарати или уреди. Те могат да дават информация определени команди, функции и букви върху цялостни клавиатури и командни станции.

И двата артикула се използват интериорно или екстерирорно, като могат да бъдат метални, пластмасови, дървени, от композитни материали и други. Според тяхната форма, цвят, дизайн на печата, материал и тираж, ние можем да предложим различни технологични решения за отпечатването им. Многоцветен сито печат, пълноцветен директен UV печат, трансферен печат, както и разработената от rewerk.print технология за печат на емайлирани табелки.

Предлагаме услугата, като използваме следните технологии:

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags