Печат на тениски, суичъри, шапки и работно облекло

Едини от най-често използваните рекламни материали са тениските, суитчърите и шапките, които могат да бъдат използвани за много и различни маркетинг цели, като състезания, събития, каузи, представяне на брандове. Те са ценни с това, че са практични и дълготрайни рекламоносители.

Така например, когато организирате или участвате в корпоративно събитие или събитие от експозиционен тип, то Вашата компания трябва да бъде подобаващо обозначена. За тази цел имате нужда от фирмено облекло, с което Вашият екип да се отличава от всички други. Това важи и за работна среда, която изисква идентифициране на персонала сред клиентите или останалите участници в дадена комуникация, търговска или друга дейност.

Във връзка с тези необходимости на бизнеса, ние можем да предложим брандиране на различни типове работно и рекламно облекло, според естеството на съответната компания и дейността й.

Технологичните възможности за печат върху тези артикули са разнообразни. Така например можем да използваме директен пълноцветен DTG (direct to garment) печат върху бели, черни и цветни текстилни изделия, директен или трансферен многоцветен сито печат, цветни и пълноцветно печатани флекс и флок или сублимация. Можем също и да предложим широка гама от тези текстилни артикули.

Предлагаме услугата, като използваме следните технологии:

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags